Hjem

Siste nytt fra klubben:


ARRANGEMENT FREMOVER:
Mandag 14.11 kl.19.00: Klubbmøte på lokalet.

Denne gangen vil Arve Nordsveen holde foredrag, temaet er " Ferjer på Mjøsa".


Fredag 2.12 kl.19.00: Julebord på klubblokalet.

Det blir servering av full julemiddag med ribbe, pølse etc. og riskrem. Pris pr person er kr. 200,- (klubben sponser hver deltager med kr.100,-). Påmelding til Bjørn Eng på tlf. 995 13 306 innen 24.11.

Det er bindende påmelding pga. matbestillingen. Deltagere kan betale med Vipps til Toten gammelbilklubb. nr. 572591. Merk betalinga med navn på deltagere. Man kan og betale kontakt på julebordet.Mandag 12.12 kl.19.00: Klubbmøte på lokalet.Vel møtt på alle arrangementer!!

Referat fra siste årsmøte:- Siste nytt fra LMK:- Referat fra siste styremøte:

- Deltagere på Totenløpet 2021:

2
3
4
73
5
88
6
121
67
69
70
72
71
74
75
78
76
80
77
79
81
83
82
1
87
84
86
89
90
66
68
85